Historie společnosti

Ačkoli Anitera je teprve na začátku svého působení, máme za sebou již bohatou historii a mnoho zkušeností.

Vznik společnosti

Společnost Anitera o.p.s. vznikla v roce 2008 oddělením sekce canisterapie od společnosti Pomocné tlapky o.p.s. Od Tlapek jsme převzali péči o více než 60 v té době aktivních canisterapeutických týmů. Bylo to rozdělení v přátelském duchu, dlouho plánované a záměrné.

Pomocné tlapky o.p.s. vznikly v roce 2001 s hlavním cílem rozjet v České republice do té doby neznámý výcvik asistenčních psů. Příprava projektu začala už v roce 2000, kdy zakladatelé Hana Pirnerová, Jiří Tomášů a Michaela Freeman rozjeli pilotní projekt výcviku prvních psů a shánění potřebných informací ze zahraničí. V té době také vznikla myšlenka poskytovat veškeré "pomáhající psy" a zcela automaticky se mezi cíle Pomocných tlapek dostala i canisterapie.

Canisterapie u Pomocných tlapek

Canisterapie se následně do práce Pomocných tlapek promítala na čtyřech úrovních:

  • ve výcviku asistenčních psů - každý z nich je vlastně současně terapeutem, ale někteří jsou specificky připravováni na práci v rodinách, kde jsou postižení klienti a kde je canisterapie velkou součástí jejich náplně
  • ve výcviku canisterapeutických psů předávaných natrvalo - toto je velice komplikovaný typ služeb, které nejsou moc časté, ale pokud se povede ta správná "konstalace" mezi potřebami zařízení, ochotou personálu a podmínkami pro psa, Pomocné tlapky mohou takové psy vycvičit a předat
  • v canisterapeutické práci cvičitelů a organizátorů - i přes své vytížení si "tlapkáči" najdou čas a sami provozují canisterapii v několika zařízeních se svými početnými smečkami chovných psů
  • ve vzdělávání a testování týmů - vzhledem ke kynologickým zkušenostem bylo snadné zorganizovat zkoušky pro canisterapeutické psy, ale časem se zjistilo, že samotné zkoušky nestačí, takže Tlapky začaly také pořádat kurzy pro terapeuty a dobrovolníky.

Výcvik asistenčních psů ale vždycky byl a bude u Pomocných tlapek prioritou. Tento výcvik je velice finančně a časově náročný - asistenční pes je pro klienta připraven až po dvou letech výchovy a výcviku a stojí kolem 200.000 Kč. Sem tedy po celé roky putovala veškerá energie, úsilí i finance. Pomocné tlapky vycvičily a předaly již mnoho desítek asistenčních psů. Více o asistenčních psech na www.pomocnetlapky.cz

I přes to, že v letech 2001-2008 prošlo canisterapeutickými zkouškami u Pomocných tlapek víc jak 250 psů, zůstávala canisterapie jakousi Popelkou. Časem jsme také zjistili, že příprava nových canisterapeutů vyžaduje úplně jiný přístup k věci. Zatímco asistenční psi jsou ve své podstatě sociální službou pro jedotlivce, příprava canisterapeutů je ve vlastně školou - vzdělávacím zařízením. Od roku 2006 jsme se postupně připravovali na organizační změny, které by tuto skutečnost reflektovaly. V roce 2008 jsme se nakonec rozhodli oddělit vzdělávací část canisterapie úplně a založili jsme novou společnost - Anitera o.p.s. Pomocné tlapky i nadále provozují canisterapii v rámci prvních třech zmiňovaných bodů. Více o této canisterapeutické činnosti najdete na www.canisterapie.cz

Vize Anitera o.p.s.

Nová společnost si klade za cíl nejen zachovat dosavadní kvalitu canisterapeutického programu, ale obecně ji zvýšit, rozšířit možnosti vzdělávání a přijít s novými službami. Jedním z požadavku našich týmů bylo zavést i programy pro ostatní zvířata, nejen psy. Už takhle víme, že leckde probíhá felinoterapie, jedna naše kolegyně se věnuje terapii s morčaty a díky MUDr. Zoranu Nerandžičovi, který je členem správní rady, máme výborné spojení na oblast hipoterapie. Rozhodli jsme se tedy spojit všechny terapie za pomoci zvířat pod jednu střechu a postupně rozvinout programy pro animoterapii jako celek.

Na základě dlouholeté komunikace s týmy také víme, jaké typy vzdělávání lidé požadují a že zdaleka nejde jen o testování psů. Je potřeba celkově zkvalitnit informovanost, podpořit výzkumnou činnost, zlepšit propagaci oboru. V oblasti vzdělávání připravujeme specifické kurzy jednak pro dobrovolníky a terapeuty, ale také pro osoby organizující animoterapeutické programy, rodinné příslušníky a prostě všechny, kteří mají s animoterapií co do činění.

Věříme, že díky tomuto komplexnímu přístupu se podaří zvýšit kvalitu poskytovaných služeb pro klienty.
A to je, samozřejmě, naší hlavní motivací.

©2009 Obsah: Anitera o.p.s.
©2009 Web design: www.preklady-korektury-webdesign.cz