Naše služby

Společnost Anitera o.p.s. má tři základní oblasti působení, které se vzájemně doplňují:

Poskytování animoterapeutických služeb

Skrze svou síť absolventů animoterapeutických kurzů společnost Anitera o.p.s. zprostředkovává a zajišťuje animoterapeutické služby pro zařízení i klienty v rodinách. Jde o různé formy a aktivit a terapií za pomoci zvířat pro osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. V současnosti poskytujeme canisterapii ve více než 60 zdravotnických, sociálních nebo vzdělávacích zařízeních po celé republice. V dalších letech se chceme soustředit na rozšíření těchto služeb i na další typy zvířat.

Další informace najdete na Animoterapie.cz:

Vzdělávání v oblasti animoterapie

Kvalitní vzdělávání profesionálů i dobrovolníků je stěžejním krokem k rozšíření aplikace animoterapií a také k zajištění bezpečnosti a vysoké úrovně péče o klienty. Díky mnohaletým zkušenostem nyní rozvíjíme komplexní program vzdělávání všech zúčastněných stran.

Další informace najdete na Animoterapie.cz:

Informační a osvětová činnost

Animoterapie je stále ještě novým a dynamicky se rozvíjejícím oborem. Za roky působení v animoterapii jsme slyšeli stížnost na nedostatek informací zdaleka nejčastěji. Informační a osvětovou činnost jsme tedy postavili do popředí našich plánů. N rámci naší informační a osvětové činnosti se věnujeme konzultačním službám, provozování webstránek, publikační činnosti, podpoře výzkumu a ostvětovým akcím.

Další informace najdete na Animoterapie.cz:

 

©2009 Obsah: Anitera o.p.s.
©2009 Web design: www.preklady-korektury-webdesign.cz