Oficiální dokumenty společnosti Anitera o.p.s.

Na této stránce najdete obecné oficiální dokumenty, které ošetřují fungování naší organizace. Pozvánky, přihlášky na akce a další informace najdete na www.animoterapie.cz u příslušné akce nebo tématu.

Výroční zpráva za rok 2008
Přehled o vzniku společnosti Anitera o.p.s., lidech stojících za jejím vznikem a působením, naší vizi
K dispozici ve formátu PDF, 1,49 MB

Statut společnosti Anitera o.p.s.
Základní dokument o fungování společnosti registrovaný státními orgány
K dispozici ve formátu PDF, 153 KB

Řád ochrany zvířat při canisterapeutických zkouškách
Při pořádání zkoušek canisterapeutických psů se řídíme tímto řádem ochrany zvířat, který byl odsohlasen ministerstvem.
K dispozici ve formátu PDF, 152 KB

Interní zkušební řád pro canisterapeutické zkoušky
Při průběhu a organizaci canisterapeutických zkoušek se řídíme těmito praktickými ustanoveními interního řádu.
K dispozici ve formátu PDF, 207 KB

 

©2009 Obsah: Anitera o.p.s.
©2009 Web design: www.preklady-korektury-webdesign.cz