5 otázek pro ... PaeDr. Květu Husovou

PaeDr. Květa Husová je ředitelkou základní (dříve speciální) školy v Poděbradech. V rámci péče o své žáčky se speciálními potřebami již využila mnoho podpůrných terapií. Je také předsedkyní správní rady Anitera o.p.s. V prosinci 2008 jsme se jí zeptali na našich 5 otázek.

1. Jak jste se s animoterapií poprvé setkala?

Kulhavá, handicapovaná ovečka na naší školní zahradě rozzářila před několika lety jednu naši žákyni s diagnózou Rettův syndrom. Kristýnka se na ovečku smála, výskala, prsty si proplétala v její srsti. Zklidnila se, ten den neměla záchvat.

2. Co Vás přesvědčilo, že animoterapie "funguje"?

Agáta, Ivina psí slečna dokáže spastického Ondru uvolnit, Dominika zklidnit, Kristýnku vybudit k aktivitě. Člověku se to pouhým slovem nepodaří, zvířeti ano. Dítě reaguje bezprostředně, spontánně.

3. Máte nějaký osobní zážitek související s animoterapií, který považujete za takový ten "malý zázrak"?

Milánek, náš žák s dětskou mozkovou obrnou, mozečkovým syndromem, díky jízdě na koni a dalším terapiím začal chodit nejdříve s chodítkem, nyní už chodí sám bez opory. Matěj chodí s chodítkem. Oba byli imobilní, jejich prognóza nebyla dobrá. Neurologové nevěří EEG, u Milánka se velice zlepšila funkce mozku.

4. Co přinesla animoterapie Vám osobně?

Radost z práce s handicapovanými dětmi. Nová naděje na zlepšení jejich zdravotního stavu a zvýšení kvality jejich života a pozitivního vyladění.

5. Co byste přála oboru animoterapie do budoucna?

Jedna kolegyně si chce pořídit canisterapeutického psa, který by s námi byl ve škole každodenně. Musím přesvědčit všechny kolegyně a rodiče, že pes bude. Není to samozřejmě snadné a ne každý má rád psy. V rámci Anitera o.p.s. tedy budeme vyučovat nejen metodiku, ale právě i tyhle organizační aspekty, díky kterým pak program může probíhat bezpečně a hladce.

Více o PaeDr. Květě Husové a naší správní radě zde.

©2009 Obsah: Anitera o.p.s.
©2009 Web design: www.preklady-korektury-webdesign.cz