Správní rada společnosti Anitera o.p.s.

Ve vedení společnosti Anitera o.p.s. se sešli lidé, kteří mají k animoterapii blízko a současně jsou odborníky v oblastech zdravotnictví a pedagogiky. Jejich úkolem je udávat směr naší společnosti. Dovolte, abychom Vám představili členy naší správní rady. Současně jsme jim položili 5 otázek, které Vám přiblíží jejich zkušenosti.

PaedDr. Květa Husová (*1956)

Předsedkyně správní rady
Poděbrady
Osobní motto: "Každý se může svobodně rozvíjet a jeden druhému má pomáhat, aby byl šťasten tak, jak po tom touží." ( Karel Čapek )

Květa vystudovala střední pedagogickou školu, Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze. Nejdříve pracovala jako učitelka v mateřské škole, pak jako ředitelka mateřské školy a od roku 1998 je ředitelkou základní školy U Bažantnice v Poděbradech. Tato základní (dříve speciální) škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami. Poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od 5ti do 18ti let.

Kromě komplexního vzdělávacího programu pro děti se speciálními potřebami škola využívá možností hipoterapie a léčebně pedagogického ježdění, canisterapie, arteterapie, aromaterapie, muzikoterapie, barevnou terapii, relaxační techniky pomocí snoezelenu, biofeedbacku a dalších. V Anitera o.p.s. můžeme tedy nejen využít Květiných bohatých zkušeností s organizací různých typů programů, ale především jejích znalostí sestavování a organizování vzdělávání jako takového.

Rozhovor: 5 otázek pro ... PaeDr. Květu Husovou

MUDr. Zoran Nerandžič (*1950)

Člen správní rady
Litoměřice, Praha

MUDr. Nerandžič je primářem rehabilitačního oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích a svůj čas dělí mezi Litoměřice a Prahu. Je jedním z předních českých odborníků přes animoterapii. V roce 2006 vydal knihu „Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit“ – populárně zaměřeného průvodce světem animoterapie. Publikoval i mnoho odborných článků a příspěvků do seminářů a konferencí.

Je certifikovaným hipoterapeutem a intenzivně spolupracuje s obecně prospěšnou společností Valdek ve Slatině jako indikující lékař pro hipoterapii. U projektu delfinoterapie se ujal role předsedy výběrové komise a indikujícího lékaře pro delfinoterapii. Pro Aniteru pravidelně vyučuje animoterapii v kurzech.

Rozhovor: 5 otázek pro ... MUDr. Zorana Nerandžiče

Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (*1973)

Členka správní rady
Brno
Osobní motto: „Žádný pták se nevznáší příliš vysoko, vznáší-li se na vlastních křídlech”. William Blake

Helena pracuje jako odborná asistentka na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Profesně se zaměřuje na oblast metodologie, psychometriky a psychologické diagnostiky, včetně etických aspektů psychodiagnostické činnosti. Pravidelně se také účastní seminářů a konferencí, včetně mezinárodních. Od roku 2003 se také věnuje canisterapii s dětmi s kombinovaným postižením ve stacionáři Tereza (pobočka Kociánky Brno). Její expertíza na poli psychologie ve správní radě výborně doplňuje Zoranovy zkušenosti z oboru rehabilitace. Doufáme, že díky jejímu působení v akademickém prostředí v Brně se nám podaří lépe zapustit kořeny i v moravské metropoli.

Rozhovor: 5 otázek pro ... Mgr. Helenu Klimusovou, Ph.D.

 

©2009 Obsah: Anitera o.p.s.
©2009 Web design: www.preklady-korektury-webdesign.cz