Zakladatelky společnosti Anitera o.p.s.

V rolích zakladatelek naší společnosti najdete tři ženy, které na sebe následně převzaly i mnohé organizační a koordinační úkoly. Jsou zplnomocněny k realizaci projektů a plnému reprezentování společnosti vůči veřejnosti, úřadům i médiím.

Michaela Freeman (*1975)

Zakladatelka
Praha
Osobní motto: "Spatřil jsem anděla v mramoru a tesal jsem, dokud jsem jej neosvobodil." Michelangelo Buonarotti
"Někteří lidé vidí věci, tak jak jsou, a ptají se: Proč? Já sním o věcech, které dosud neexistovaly, a ptám se: Proč ne?" George Bernard Shaw

Kromě Anitera o.p.s. je Michaela také spoluzakladatelkou Pomocných tlapek o.p.s., první neziskové organizace svého druhu v ČR, která cvičí asistenční psy pro zdravotně postižené. V Pomocných tlapkách, které v prvním roce existence koordinovala (2001), vytvořila systém péče o klienty, oficiální dokumentaci a image společnosti. Už od počátku se také zajímala o teorii canisterapie a animoterapie, kterou postupně začala zpracovávat a vyučovat na kurzech.

Tak jako v Pomocných tlapkách, i v Anitera o.p.s. se Michaela věnuje se tvorbě dokumentace, osnov, novinek v programu a publikační činnosti. Napsala úvodní kapitolu k monografii Zooterapie ve světle objektivních poznatků, její články najdete ve sbornících ze seminářů o animoterapii i v časopisech. Poskytuje také konzultační služby studentům středních a vysokých škol, kteří píší práce na téma animoterapie. Pracuje jako překladatelka z angličtiny a webdesignerka, což se samozřejmě velice hodí při komunikaci se zahraničními kolegy a tvorbě webu.

Rozhovor: 5 otázek pro ... Michaelu Freeman

Věra Wohlrathová (*1981)

Zakladatelka a hlavní koordinátorka
Poprad, Slovensko a Praha
Osobní motto: "Žít znamená bojovat", Seneca
„Všechno jde, když se chce. Jen malé děti se musí nosit“

Věra vystudovala podnikatelskou akademii v Praze, což byl podle ní životní omyl. Hledala tedy uplatnění, které by ji naplnilo a přes Hestii se dostala k dobrovolnictví a posléze ke canisterapii. Od roku 1993 – 2005 aktivně pracovala u koní ve stáji Zakšín. Od roku 2000 jako dobrovolník působila v centru Jahoda, kde pomáhala organizovat akce pro děti, v letech 2003-6 v Jahodě prováděla canisterapii ve dvojici s retrívřicí Luisou. V letech 2004-2007 poskytovala canisterapii na oddělení dětské psychiatrie FN Motol. Zúčastnila se mnoha seminářů a táborů týkajících se dobrovolnictví, animoterapie (canis a hipo) a nejednou tam také přednášela.

Tyto zkušenosti pak zúročila při koordinaci téměř stovky canisterapeutických týmů Pomocných tlapek o.p.s. Tato agenda, kterou Věra vytvořila, pak přešla do správy Anitera o.p.s., kde se dále rozvíjí. Věra je momentálně dlouhodobě na Slovensku, ale i tak s námi dál spolupracuje a pomáhá organizovat alespoň přes internet.

Rozhovor: 5 otázek pro ... Věru Wohlrathovou

©2009 Obsah: Anitera o.p.s.
©2009 Web design: www.preklady-korektury-webdesign.cz